kantoor

Achtergrond van Philippe Jakout, manager van SRL ROSACE:


Tegenwoordig, als makelaar, makelaardij activiteiten, hulp bij het opzetten van promoties, evaluaties, etc.
Van 1984 tot 2001, als architect, talrijke projecten voor residentiële, kantoor- en winkelgebouwen, volledig beheerd, van de fasen van haalbaarheidsstudies en voorbereidende projecten tot die van de oplevering van werken, door het opstellen van plannings- en omgevingsvergunningsdossiers en -plannen, indienings- en uitvoeringsdossiers, opstellen van bestekken en metingen, onderhandelingen met aannemers, werfmonitoring, enz. .
Stedenbouw: Deelname aan impactstudies met betrekking tot wijzigingen aan het Sectorplan in het kader van het “Prioritair Plan voor de toewijzing van ruimten aan de economische activiteit van de Waalse regering”, ook wel het economische activiteitenzonesplan genoemd ( ZAE); markt B: bekken van Luik.
Als deskundige, privé- en juridische missies:
Sinds 2005: opgenomen in de lijst van I.P.I-leden.
Sinds 2003: genoteerd op het CIBEX-expertpanel.
Van 1992 tot heden regelmatig aangesteld als gerechtsdeskundige door verschillende rechtbanken (vrederechter, rechtbank van koophandel, eerste aanleg, hof van beroep).
Van 1984 tot heden: parallel aan de activiteit van architect, talrijke expertises waaronder: taxaties van onroerend goed, vaststelling van de oorzaak van schade, gebouwaudits, rapporten van slechte uitvoering van werken, inventaris van armaturen, rol van arbiter en minnelijke componist, missies voor assistentie en technisch advies, enz.
Van 1981 tot 1984, architect van de beheersdienst van de Régie d'Aménagement de l'Agglomération de Bruxelles, sindsdien opgeslorpt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: volledige missies van renovatie van gebouwen, beheer van bestaande gebouwen, opsporing en audits van onroerend goed voor nieuwe aankopen, etc. Moedertaal: Frans.
Belangrijkste andere talen: Engels, Portugees, Nederlands en een beetje Italiaans